สืบลับเสี่ยงหัวใจ / Night Shield (ค่ำคืนแห่งรัก, #5) Nora Roberts

ISBN:

Published:

Paperback

224 pages


Description

สืบลับเสี่ยงหัวใจ / Night Shield (ค่ำคืนแห่งรัก, #5)  by  Nora Roberts

สืบลับเสี่ยงหัวใจ / Night Shield (ค่ำคืนแห่งรัก, #5) by Nora Roberts
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 224 pages | ISBN: | 4.78 Mb

(นิยายชุด คำคืนแหงรัก, #5)ไวใจไมไดงันหรือ แมกระทังกับตัวเขาเองใชไหม... แมเขารับปากวาจะชวยปิดบังการปลอมตัวของเธอ แมพอของเธอจะรับรองเขาแลว แต แอลลิสัน เฟลตเชอร กยังไมยอมเคลิมไปกับมนตเสนหและความหลอเหลาของ โจนาห แบลคฮอวค เธอมีความเปนตำรวจมากเกินกวMore(นิยายชุด ค่ำคืนแห่งรัก, #5)ไว้ใจไม่ได้งั้นหรือ แม้กระทั่งกับตัวเขาเองใช่ไหม...

แม้เขารับปากว่าจะช่วยปิดบังการปลอมตัวของเธอ แม้พ่อของเธอจะรับรองเขาแล้ว แต่ แอลลิสัน เฟลตเชอร์ ก็ยังไม่ยอมเคลิ้มไปกับมนต์เสน่ห์และความหล่อเหลาของ โจนาห์ แบล็คฮอว์ค เธอมีความเป็นตำรวจมากเกินกว่าจะหลงใหลคนที่มีพิรุธน่าสงสัยอย่างโจนาห์... ถึงแม้ว่าชีพจรเธอจะเต้นรัวกับสัมผัสของเขาถ้าเพียงแต่เธอจะไม่มีดวงตาสีเหมือนวิสกี้ชั้นดี และไม่มีรอยยิ้มที่ทำให้ภายในกายเขาอ่อนละลายแบบนี้ และถ้าเพียงแต่เธอจะไม่ใช่ลูกสาวของบอยด์ เฟลตเชอร์...

โจนาห์ไม่เคยสนใจตำรวจ...จนกระทั่งบัดนี้ แต่แอลลีอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนอย่างเขา... ถ้าเพียงแต่เขาจะเลิกต้องการเธอได้ก็คงจะดี...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สืบลับเสี่ยงหัวใจ / Night Shield (ค่ำคืนแห่งรัก, #5)":


icefm.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us